Počet brněnských obyvatel je záhada?

03.02.2019 14:00

Sčítání počtu obyvatel je složitá věc. Sčítání provádí Český statistický úřad (ČSÚ) a Ministerstvo vnitra České republiky (MVČR). Ovšem výsledky obou institucí nejsou ani správné ani špatné. Ministerstvo vnitra sčítá obyvatele jiným způsobem než ČSÚ. Brno v roce 2015 zveřejnilo informaci (již byla ze stránek smazána, protože se na dané místo nehodila), že se na území města nachází 377 440 obyvatel (což je v souladu s ČSÚ), ale s cizinci, kteří zde mají trvalé bydliště to je 400 904 (potvrzuje tento a tento zdroj). Proto zjistíme, že v Brně je 23 464 cizinců s trvalým pobytem a že ČSÚ cizince s trvalým pobytem nepočítá. Pokud si přičteme cizince k počtu obyvatel Brna od ČSÚ k 1.1.2019 od ČSÚ (to je 380 681) zjistíme, že Brno celkem k 1.1.2019 má 404 145 obyvatel. Ovšem údaj s cizinci je z roku 2015 a novější, podrobnější není. Je ovšem podle nepodrobných statistik jasné, že jejich počet se stále zvyšuje, proto je číslo mnohem vyšší.