Zaniklé obce na Brněnsku

17.11.2018

Oujezd, Ubec, Hora, Proseč ? To jsou bývalé vesnice na Brněnsku. Dvě z nich zmizely z mapy ještě před půl stoletím.

Oujezd je bývalá obec Jedovnic. Vedla od dnešních Chaloupek směrem k Rudici. Nerespektují ji ani hranice katastrálních parcel. Druhou obcí je Ubec, též nazývána Ubce, Obce. Je v Ochozi u Brna. S Ochozí se spojila v roce 1947. V roce 1985 zde žilo asi 600 obyvatel. Ubec nemá katastrální území. Známa je též osada Hora. V dnešních Křtinách vznikly (pravděpodobně již za doby Velkomoravské říše) dvě osady: Křtiny a Hora. Hora byla za Křtinským potokem a měla mlýn. Tato obec byla se Křtinami spojena ve 14. století. Hranice dřívější obce respektují hranice katastrálních parcel. Proseč u Březiny (jak asi název říká) byl spojen s Březinou. Dnes je její katastrálním územím a základní sídelní jednotkou. Žije v něm přibližně 500 obyvatel. S Březinou byl sjednocen v roce 1950.